Международни филиали

"Изи Асет Мениджмънт" АД е водеща международна компания в отпускането на малки потребителски кредити. Компанията започва да оперира на международния пазар през 2009 г. когато стъпва в Украйна, където оперира под името iCredit. През 2011 г. компанията разширява хоризонтa си като стъпва в Румъния със същия бранд. Изи Кредит продължава международната си експанзия и през 2014 стартира дейност в Полша. В началото на 2015 г. компанията навлиза и в Македония.

Днес компанията в международен план има над 1700 служители и над 90 офиса.