Изи Макс - Параметри на кредита

I. Посочените суми се дължат, в случай че заемателят изпълни коректно и точно всички задължения по договора за паричен заем:

Изи Макс - Двуседмични погасителни вноски в лева:

Сума на кредита, лева/ брой двуседмични вноски13 15 
 172022
 2426
50042.18 37.04 33.1028.68 26.41 24.5222.92
100084.37 74.07 66.2057.37 52.82 49.0445.84
2000168.73 148.14 132.41114.73 105.64 98.0791.68

Изи Макс - Обща сума за погасяване:

Сума на кредита, лева/ брой двуседмични вноски13 15 1720 22 2426
500548.34 555.60 562.70573.60 581.02 588.48595.92
10001096.81 1111.05 1125.401147.40 1162.04 1176.961191.84
20002193.49 2222.10 2250.972294.60 2324.08 2353.682383.68

II. В посочените суми е включена неустойка, която се дължи, в случай че заемателят не изпълни задължението си - да предостави обезпечение в 3 дневен срок от сключването на договора:

Изи Макс - Двуседмични погасителни вноски в лева:

Сума на кредита, лева/ брой двуседмични вноски1315
 172022
 2426
50059.56 54.43 50.5346.21 43.91 42.0640.49
1000119.13 108.86 101.0792.43 87.83 84.1280.99
2000238.26 217.73 202.13184.85 175.65 168.24161.98

Изи Макс - Обща сума за погасяване:

Сума на кредита, лева/ брой двуседмични вноски1315
17
2022
 2426
500774.28 816.45 859.01924.20 966.02 1009.441052.74
10001548.69 1632.90 1718.191848.60 1932.26 2018.882105.74
20003097.38 3265.95 3436.213697.00 3864.30 4037.764211.48

Типичен пример:

*ГПР по заем от 1000 лв. за срок от 26 двуседмични вноски е 41.71%

*ГПР по всеки кредит се определя в зависимост от срока за погасяване и ползваната сума. При възникнали въпроси, моля, свържете се с Вашия Кредитен Консултант за подробна информация.

**ГЛП по заем от 1000 лв. за срок от 26 двуседмични вноски е 35 %

**Размерът на годишния лихвен процент е фиксиран за целия период на договора и не подлежи на промяна.

Кандидатствай сега