Изи Инкредо - Параметри на кредита

I. Посочените суми се дължат в случай, че заемателят изпълни коректно и точно всички задължения по договора за паричен заем:

Изи Инкредо - Месечни погасителни вноски в лева:

Сума на кредита, лева/ брой месечни вноски12
 1518 2124
 27 30 33 36
1250
128.09
 107.2593.47
 83.7276.48
 70.93 66.55 63.03 60.14
2500256.18
 214.50186.93
 167.43
152.97
 141.86 133.10 126.05 120.28
3750384.27
 321.75280.40
 251.15229.45
 212.79 199.66 189.08 180.41
5000 512.36 429.00373.87
 334.86
 305.94 283.73
 266.21
 252.10
 240.55
8000 819.77 686.39 598.19 535.78 489.50 453.96 425.94 403.37 384.88

Изи Инкредо - Обща сума за погасяване:

Сума на кредита, лв./ бр. месечни вноски12
 1518
 2124
 27 30 33 36
12501537.08
 1608.75
1682.46
 1758.121835.52
 1915.11 1996.50 2079.99 2165.04
25003074.16
 3217.503364.74
3516.03
3671.28
 3830.22 3993.00 4159.65 4330.08
3750
4611.24
 4826.255047.20
 5274.155506.80
 5745.33 5989.80 6239.64 6494.76
5000
 6148.32
 6435.00
 6729.66
 7032.06 7342.56
 7660.71
 7986.30
 8319.30
 8659.80
 8000 9837.24 10295.85 10767.42 11251.38 11748.00 12256.92 12778.20 13311.12 13855.68
II. В посочените суми е включена неустойка, която се дължи в случай, че заемателят не изпълни задължението си - да предостави обезпечение в 3 дневен срок от сключването на договора:

Изи Инкредо - Месечни погасителни вноски в лева:

Сума на кредита, лева/ брой месечни вноски12
 1518 2124
 27 30 33 36
1250
147.74
 126.26111.86
101.47
93.55
87.26
82.09
77.72
73.93
2500295.47
252.52
223.72
202.93
187.10
174.52
164.18
155.44
147.87
3750443.21
378.79
335.58
304.40
280.64
261.77
246.27
233.15
221.80
5000 590.95505.05
447.44
405.86
374.19
349.03
328.35
310.87
295.73
8000 945.52808.08
715.91
649.38
598.71
558.45
525.37
497.39
473.17

Изи Инкредо - Обща сума за погасяване:

Сума на кредита, лв./ бр. месечни вноски12
 1518
 2124
 27 30 33 36
12501772.88
1893.90
2013.48
2130.87
2245.20
2356.02
2462.70
2564.76
2661.48
25003545.64
3787.80
4026.96
4261.53
4490.40
4712.04
4925.40
5129.52
5323.32
3750
5318.52
5681.85
6040.44
6392.40
6735.36
7067.79
7388.10
7693.95
7984.80
5000
7091.40
7575.75
8053.92
8523.06
8980.56
9423.81
9850.50
10258.71
10646.28
 800011346.24
12121.20
12886.38
13636.98
14369.04
15078.15
15761.10
16413.87
17034.12


Типичен пример:

*ГПР по заем от 3000 лв. за срок от 12 месеца е 49.02%

*ГПР по всеки кредит се определя в зависимост от срока за погасяване и ползваната сума. При възникнали въпроси, моля, свържете се с Вашия Кредитен Консултант или се обадете на 0700 18 100 за подробна информация.

**ГЛП по заем от 3000 лв. за срок от 12 месеца е 40%

**Размерът на годишния лихвен процент е фиксиран за целия период на договора и не подлежи на промяна.

Кандидатствай сега