Типични примери - калкулатор

I. Посочените суми се дължат в случай, че заемателят изпълни коректно и точно всички задължения по договора за паричен заем:
Изи Кредит - Седмични погасителни вноски:
 
 Сума на кредита, лева/ брой седмици 8 1216
 21 27
 
34

43
 200  17.51 13.33 10.35 8.23 6.71 5.48
 300  26.27 20.00 15.53 12.35 10.06 8.22
 400 51.75 35.02  26.67 20.70 16.46 13.42 10.96
 500 64.68 43.78 33.33 25.88 20.58 16.77 13.70
 800 103.49 70.05 53.33 41.40 32.93 26.83 21.92
 1000 129.37 87.56 66.66 51.75 41.16 33.54 27.40
 1500 194.05  131.34100.00 77.63 61.74 50.31 41.10
 2000  175.12 133.33 103.50 82.32 67.08 54.80
 3000   199.99 155.25 123.47 100.61 82.21
 

 
 
Изи Кредит - Обща сума за погасяване:
 
 Сума на кредита, лева/ Брой седмици

 8         
 
 12 1621
 27
34 
43 
 200  210.12 213.28217.35 222.21 228.14 235.64
 300  315.24 320.00 326.13  333.45 342.04 353.46
 400414.00
 420.24 426.72 434.70 444.42 456.28 471.28
 500 517.44 525.36 533.28 543.48 555.66 555.66 589.10
 800 827.92 840.60 853.28 869.40 889.11 912.22 942.56
 1000 1034.96 1050.72 1066.56 1086.75 1111.32 1140.36 1178.20
 1500 1552.40 1576.08 1600.00  1630.23 1666.98 1710.54 1767.30
 2000  2101.44 2133.28 2173.50 2222.64 2280.72 2356.40
 3000   3199.84 3260.25 3333.69 3420.74 3535.03
 
 


 
II. В посочените суми е включена неустойка, която се дължи в случай, че заемателят не изпълни задължението си - да предостави обезпечение в  3 дневен срок от сключването на договора:

Изи Кредит - Седмични погасителни вноски:
 
 Сума на кредита, лева/ Брой седмици8
 12 1621 
 27  3443  
200  22.4718.13 15.05
 12.97 11.34 9.88
300  33.70 27.19 22.57 19.46 17.01 14.81
400 61.98 44.94 36.26 30.1025.94  22.68 19.75
500 77.48 56.17 45.32 37.62 32.43 28.35 24.69
 800 123.97 89.87 72.51 60.19 51.89 45.36 39.50
 1000 155.93 113.19 91.77 76.55 65.95 57.84 50.42
 1500 233.89 169.79 137.65 114.83 98.92 86.76 75.63
 2000  226.39 183.53153.10  131.89 115.68 100.85
 3000   275.30 229.65 197.84 173.52 151.27
 
 
 

 

Изи Кредит - Обща сума за погасяване:
 Сума на кредита, лева/ брой седмици 8 12 16 21
27              
34             
 43
 200  269.64 290.08
316.05             
 350.19385.56  424.84
300                 
  404.40
435.04             
 473.97 525.42 578.34 636.83
 400 495.84 539.28 580.16 632.10 700.38771.12
 849.25
 500
619.84             
 674.04 725.12 790.02 875.61
963.90             
 1061.67
 800 991.76 1078.44 1160.16 1263.99 1401.03 1542.24 1698.50
 1000 1247.44 1358.28 1468.32 1607.55 1780.65 1966.56 2168.06
 1500 1871.12 2037.48 2202.40 2411.43 2670.84 2949.84 3252.09
 2000  2716.68 2936.48 3215.10 3561.03 3933.12 4336.55
 3000   4404.80 4822.65 5341.68
5899.68           
 6504.61
 
Типичен пример: 

*ГПР по заем от 1000 лв. за срок от 34 седмици е 49.15%
*ГПР по всеки кредит се определя в зависимост от срока за погасяване и ползваната сума. При възникнали въпроси, моля, свържете се с Вашия Кредитен Консултант за подробна информация.
**ГЛП по заем от 1000 лв. за срок от 34 седмици е 40 %  
**Размерът на годишния лихвен процент е фиксиран за целия период на договора и не подлежи на промяна.
Кандидатствай за кредит