Кредит Пенсионер - Параметри на кредита

I. Посочените суми се дължат в случай, че заемателят изпълни коректно и точно всички задължения по договора за паричен заем:

Кредит Пенсионер - Месечни погасителни вноски:

Сума на кредита, лева/ Брой месеца 3 4 6 8 10 12
200 70.59 53.70 36.82 28.39 23.35 19.99
400 141.19 107.40 73.64 56.78 46.69 39.99
600 211.78 161.09 110.45 85.17 70.04 59.98

Кредит Пенсионер - Обща сума за погасяване:

Сума на кредита, лева/ Брой месеца 3 4 6 8 10 12
200 211.77 214.80 220.92 227.12 233.50 239.88
400 423.57 429.60 441.84 454.24 466.90 479.88
600 635.34 644.36 662.70 681.36 700.40 719.76

II. В посочените суми е включена неустойка, която се дължи в случай, че заемателят не изпълни задължението си - да предостави обезпечение в 3 дневен срок от сключването на договора:

Кредит Пенсионер - Месечни погасителни вноски:

Сума на кредита, лева/ Брой месеца 3 4 6 8 10 12
200 89.29 71.24 53.56 44.81 39.22 34.95
400 178.59 142.47 107.12 89.63 78.44 69.89
600 267.88 213.71 160.68 134.44 117.66 104.84

Кредит Пенсионер - Обща сума за погасяване:

Сума на кредита, лева/ Брой месеца 3 4 6 8 10 12
200 267.87 284.96 321.36 358.48 392.20 419.40
400 535.77 569.88 642.72 717.04 784.40 838.68
600 803.64 854.84 964.08 1 075.52 1 176.60 1 258.08

Типичен пример:

*ГПР по заем от 1000 лв. за срок от 8 месеца е 42.7%

*ГПР по всеки кредит се определя в зависимост от срока за погасяване и ползваната сума. При възникнали въпроси, моля, свържете се с Вашия Кредитен Консултант за подробна информация.

**ГЛП по заем от 1000 лв. за срок от 8 месеца е 35 %

**Размерът на годишния лихвен процент е фиксиран за целия период на договора и не подлежи на промяна.

Кандидатствай сега