Контакт с Дружеството, в случай на оплакване

1. Подаване на оплакване:

Като отговорна компания, която цени клиентите си "Изи Асет Мениджмънт“ АД има за цел да бъде техен коректен партньор.

Дружеството полага индивидуална грижа за своите клиенти и в тази връзка сме осигурили няколко възможности на потребителите за подаването на оплакване/молба/възражение/жалба. Мнението на нашите клиенти е от изключителна важност и ценим обратната връзка.

Може да се свържете с нас по следните начини:

Ø  Като депозирате лично писмено оплакването си в деловодството на Централния офис на Дружеството, намиращ се в гр. София, бул. „Джавахарлал Неру” №28, АТЦ „Силвър център”, офис 40-46.

Ø   Като депозирате лично писмено оплакването си във всеки един регионален офис на Дружеството.

Ø  Посредством електронния адрес на Дружеството: customer@easycredit.bg.

Ø  На Национален телефон за обслужване на клиенти 0700 18 100 (без допълнително таксуване). Специалист „Обслужване на клиенти“ е на разположение да отговори на Вашето обаждане всеки ден от седмицата.

Ø  Чрез лична среща с оторизиран представител на Дружеството, на която да обсъдите Вашето искане. Срещата може да се осъществи в Централен офис на Дружеството или в съответния Регионален офис.

Ø  Като изпратите своето оплакване чрез лицензиран пощенски оператор („Български Пощи“, куриерска компания и др.) на адрес: гр. София, бул. „Джавахарлал Неру” №28, АТЦ „Силвър център”, офис 40-46 на вниманието на отдел „Обслужване на жалби от клиенти“.

2. Обработка на оплакването:

Постъпилите оплаквания се препращат към специалист “Обработване на жалби от клиенти” в Дружеството, който извършва необходимите действия по обработване на оплакването. Нашата цел е своевременно да осъществим контакт с подателя на оплакването за изясняване на обстоятелствата по казуса.

Всяко постъпило оплакване се разглежда индивидуално и се отнася до вниманието на съответния компетентен отдел в компанията за изготвяне на становище.

3. Последващи действия

Изготвя се отговор, който се предоставя на подателя на оплакването, като предварително е уточнен начинът за получаване на обратна връзка. Дружеството изготвя становище в разумен и кратък срок като уведомява потребителя за взетото решение, до 7 дни от получаване на оплакването.