Защита на лични данни

„Изи Асет Мениджмънт” АД е Администратор на лични данни с издадено Удостоверение съгласно Закона за защита на личните данни.

Личните данни на нашите клиенти са защитени и Дружеството ги съхранява и обработва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.