Връзка с нас

Изи Кредит партньор на седмото "Пролетно хоро" във Велинград

29.3.2018 г.

Една от водещите небанкови финансови институции у нас, Изи Кредит, е сред основните партньори на седмото провеждане на "Пролетно хоро", което се проведе на 24 март във Велинград. Компанията предостави финансова подкрепа и рекламни материали за целите на фестивала.

"Пролетно хоро" е традиционен български фолклорен фестивал, чиято цел е да събере любителите на българското хоро, с чието родолюбие се съхранява и популяризира ценното ни фолклорно богатство. Фестивалът няма конкурсен характер, а неговите идеи са да се съберат любителите на българското хоро, да се обмени опит, да се създадат приятелски взаимоотношения между хора на различна възраст и с различни професии, обичащи българския фолклор. Тази година фестивалът се посвещава  на 70 години от създаването на Велинград.

Партньорството на Изи Кредит е в унисон с политиката на компанията да подкрепя значими за местната общност събития, които се провеждат в градовете и техните райони в цялата страна, където компанията развива дейност.