Изи Кредит като осигурителен посредник на „ПОД-Бъдеще“ АД

Изи Асет Мениджмънт АД( Изи Кредит) е осигурителен посредник по допълнително пенсионно осигуряване на „ПОД-Бъдеще“ АД, съгласно сключен между дружествата договор за осигурително посредничество, номер 8000 10 10 202/11.04.2016.

Какво получава всеки клиент на „ПОД – Бъдеще“ АД?

  • Целево спестяване за допълнителна пенсия, за по-добро финансово обезпечение  и независимост след години
  • Професионално управлявана индивидуална партида
  • Клубна карта с намаления и отстъпки в мрежа от над 170 партньора
Защо да се обърна към Упълномощено лице от Изи Кредит?

За да се възползвате от условията на „ПОД-Бъдеще“, Упълномощено лице на Изи Кредит може да Ви посети на удобно за Вас място, да ви консултира и оформи всички необходими документи.

За повече информация: 0700 18 100 (без допълнително таксуване)